LODZistics partnerem konferencji logistycznej

10 kwietnia br. w Politechnice Opolskiej odbyła się konferencja „Innowacje w logistyce i przemyśle. Współpraca nauka-biznes”. Współorganizatorem konferencji była firma LUCA Logistic Solutions, we współpracy z Politechniką Opolską, a także Stowarzyszeniem Logistyków Polskich.

LODZistics, jako partner merytoryczny konferencji, zaznaczył się wyraźnie w jej programie. Prezes Zarządu doc. dr inż. Marek Sekieta przedstawił główne założenia współpracy w klastrze w prezentacji pod hasłem Klaster LODZistics – łączymy potencjały”.

Członkowie klastra wystąpili także z prezentacjami:

  • Od symulacji do bliźniaka cyfrowegoKrystian Kogut, InterMarium Sp. z o.o.
  • Dobre i najlepsze praktyki w logistyce – dr Grzegorz Mazurkiewicz, prof. SAN Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Algorytmy optymalizacyjne oraz sztuczna inteligencja (AI) w logistyce – Bogumił Zięba, Inovatica AGV  i Krzysztof Chaładyn, Otimo Sp. z o.o.
  • Koszty transportu niższe nawet o 30% dzięki optymalizacji tras – Mariusz Stasiak, Emapa S.A.

Dziękujemy firmie LUCA Logistic Solutions za zaproszenie.

Skip to content