LODZISTICS - Logistyczna sieć biznesowa polski centralnej

Aktualności

Najnowsze wydarzenia z działalności Klastra

Dlaczego LODZistics?

Zacieśnianie współpracy między członkami

Budowa sieci współpracy dla uzyskania efektu synergii (łączenie potencjałów).

Wspieranie innowacyjności i transferu technologii

Realizacja projektów naukowo-badawczych i wymiana wiedzy i doświadczeń na linii uczelnie – przedsiębiorstwa.

Udział w konsultacjach eksperckich

Tworzenie korzystnych warunków dla lokalizacji inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistycznej w regionie.

Kierunkowy rozwój rynku pracy i edukacji

Rozwój profili kształcenia związanych z logistyką, współpraca z placówkami edukacyjnymi i służbami zatrudnienia.

Promocja członków
i regionu

Pozycjonowanie regionu łódzkiego jako kluczowego centrum logistycznego w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenia branżowe

Organizacja oraz udział klastra i jego członków w najważniejszych wydarzeniach branżowych w kraju.

Struktura organizacyjna LODZistics

Zarząd LODZistics

Rada LODZistics

Biuro LODZistics

Zarząd LODZistics​

profesor Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska
Prezes Zarządu LODZistics
Politechnika Łódzka

Łukasz Michałowski Raben Logistics

Łukasz Michałowski
Członek Zarządu LODZistics
Raben Logistics Polska Sp. z o.o.

Bartosz Rzętkiewicz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Bartosz Rzętkiewicz
Członek Zarządu LODZistics
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Małgorzata Walczak-Gomuła ASM

Małgorzata Walczak-Gomuła
Członek Zarządu LODZistics
ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Rada LODZistics

profesor Sławomir Wiak Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Przewodniczący Rady LODZistics
Politechnika Łódzka

Mariola Grodnicka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Mariola Grodnicka
Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 
Jakub Mikołajczyk Rohlig suus logistics

Jakub Mikołajczyk
Rohlig Suus Logistics SA

Andrzej Siess Raben Logistics Polska

Andrzej Siess
Raben Logistics Polska Sp. z o.o. 

profesor Maciej Urbaniak Uniwersytet Łódzki

prof. Maciej Urbaniak
Uniwersytet Łódzki

Biuro Klastra

Adam Owczarek

Adam Owczarek
Dyrektor Biura LODZistics

Jutyna Lenart

Justyna Lenart