LODZISTICS - Logistyczna sieć biznesowa polski centralnej

Aktualności

Najnowsze wydarzenia z działalności Klastra

Dlaczego LODZistics?

Zacieśnianie współpracy między członkami

Budowa sieci współpracy dla uzyskania efektu synergii (łączenie potencjałów).

Wspieranie innowacyjności i transferu technologii

Realizacja projektów naukowo-badawczych i wymiana wiedzy i doświadczeń na linii uczelnie – przedsiębiorstwa.

Udział w konsultacjach eksperckich

Tworzenie korzystnych warunków dla lokalizacji inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistycznej w regionie.

Kierunkowy rozwój rynku pracy i edukacji

Rozwój profili kształcenia związanych z logistyką, współpraca z placówkami edukacyjnymi i służbami zatrudnienia.

Promocja członków
i regionu

Pozycjonowanie regionu łódzkiego jako kluczowego centrum logistycznego w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenia branżowe

Organizacja oraz udział klastra i jego członków w najważniejszych wydarzeniach branżowych w kraju.

Struktura organizacyjna LODZistics

Zarząd LODZistics

Rada LODZistics

Biuro LODZistics

Zarząd LODZistics​

doc. Marek Sekieta
Prezes Zarządu LODZistics
Politechnika Łódzka

Łukasz Michałowski
Wiceprezes Zarządu LODZistics
Raben Logistics Polska

Krzysztof Chaładyn
Członek Zarządu LODZistics

Otimo


Rada LODZistics

gmazurkiewicz

dr Grzegorz Mazurkiewicz, prof. SAN

Przewodniczący Rady LODZistics

Społeczna Akademia Nauk

gstanczak

Grzegorz Stańczak

Wiceprzewodniczący Rady 
ID Logistics

Andrzej Siess Raben Logistics Polska

Andrzej Siess
Raben Logistics Polska

murbaniak

prof. Maciej Urbaniak
Uniwersytet Łódzki

edkujawa
Edward Kujawa
Technikum Administracyjno-Usługowe w Łodzi
kfintzel

Krzysztof Fintzel
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

 
profesor Sławomir Wiak Politechnika Łódzka

prof. Sławomir Wiak
Honorowy Przewodniczący Rady LODZistics
Politechnika Łódzka
 

Biuro Klastra

Adam Owczarek

Adam Owczarek
Dyrektor Biura LODZistics
tel.: 792 309 727

Jutyna Lenart

Justyna Lenart
Koordynator Biura LODZistics
tel.: 501 830 624

Skip to content