Aktywności Klastra

Networking

Siłą Klastra są jego członkowie, którzy mają okazję na lepsze wzajemne poznanie się dzięki regularnym śniadaniom biznesowym, o ile pozwalała na to sytuacja pandemiczna, oraz cyklicznym spotkaniom online w każdy piątek o godz. 9:00. 
Okazją do wymiany poglądów i opinii były także warsztaty strategiczne Klastra, poświęcone ustaleniu wizji rozwoju Klastra w najbliższych latach.
 

Business Mixery

Networking w większej skali to mixery biznesowe, których Klaster często jest współorganizatorem, np. International Business Mixer Łódź 2021 orgaznizowany z kilkunastoma izbami przemysłowo-handlowymi czy kolejne edycje New’s Year’s International Business Mixer in Łódź. 

Klaster jest również częstym gościem wydarzeń branżowych, np. Networking Business Class na terenie Portu Lotniczego Łódź

Logistyka ma głos – debata Gazety Wyborczej

Członek Rady Klastra LODZistics Pan Jakub Mikołajczyk w dniu 8 lutego wziął udział w debacie Gazety Wyborczej „Łodzią do kariery: rynek pracy – kształcenie – biznes”. Podczas debaty podnoszono szereg tematów, m.in. związanych z niedoborem pracowników w niektórych strategicznych sektorach, w tym w logistyce, która jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki w naszym regionie. Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego debatę.

 

Warsztaty logistyczne pod patronatem Klastra

Grono ekspertów i panelistów rozmawiało 3 marca 2022 r. w Zatoce Sportu PŁ o perspektywach zmian globalnego i lokalnego rynku lotniczego, a także o tym jak będzie przebiegała ewolucja systemów dystrybucji na terenach zurbanizowanych. Eksperci zastanawiali się również nad rolą technologii 5G w transporcie i znaczeniem elektromobilności w obsłudze dostaw „ostatniej mili”, zwłaszcza w aglomeracji łódzkiej, która była odniesieniem dla całej dyskusji.

Klaster na Europejskim Forum Gospodarczym

Od kilku lat Klaster jest partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Gospodarczego i aktywnie współpracuje w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Nagrania z Paneli klastra

RSI dla sektora TSL

Klaster, aktywizując środowisko branżowe oraz prowadząc aktywny dialog z przedstawicielami samorządu terytorialnego, podejmuje starania o uzyskanie przez sektor TSL statusu regionalnej inteligentnej specjalizacji w regionie łódzkim zapisanego w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, który jest w tym roku aktualizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Platforma Przemysłu Przyszłości

Przedstawiciel Klastra otrzymał powołanie do Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Powołanie ŁRRPP stanowi ważny krok w rozwoju całego województwa łódzkiego, a jej celem jest, współdziałanie i dzielenie się wiedzą podmiotów zaangażowanych w proces transformacji cyfrowej. Jako organ opiniotwórczy oraz doradczy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości będzie działać na rzecz budowania konkurencyjności łódzkich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Kadry dla logistyki

Klaster prowadzi aktywną działalność związaną z zapewnieniem odpowiednich kwalifikacji dla uczniów i studentów kierunków związanych z logistyką. Rozpoczęła się współpraca z nowym członkiem Technikum Administracyjno-Usługowym, kształcącym w zawodzie technik logistyk. Liczne spotkania członków poświęcone są także zagadnieniu praktyk studenckich.
Udział w charakterze eksperta w debacie poświęconej zapotrzebowaniu na kompetencje i kwalifikacje dla branży z perspektywy aktualnych i przyszłych

Doradztwo prawno-podatkowe

Cykliczne webinary z zakresu tematyki prawno-podatkowej dotyczące zmian w prawie gospodarczym organizowane przez członka wspierającego Kancelarię  Prawno-Podatkową Mariański Group.

Skip to content