O-nas

Klaster LODZistics

LODZistics to oddolna inicjatywa pracodawców prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży logistycznej lub zainteresowanych rozwojem tego sektora. Klaster „LODZistics”, formalnie funkcjonujący jako związek pracodawców, jest organizacją podmiotów związanych z branżą TSL - Transport, Spedycja, Logistyka. Powołany w 2016 roku jako oddolna inicjatywa pracodawców by łączyć ze sobą szereg podmiotów gospodarczych w obszarze szeroko rozumianej logistyki, aktywnych na terenie środkowej Polski, choć z zasięgiem działalności obejmującym mapę całego kraju, często posiadających również rozwiniętą działalnością międzynarodową. Skupia zarówno duże międzynarodowe podmioty, jak i mikro, małe i średnie firmy, a także uczelnie i jednostki otoczenia biznesu. Sieć ma na celu m.in: zacieśnianie współpracy między członkami, budowę współpracy dla uzyskania efektu synergii (łączenie potencjałów) i współpracę we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań transportowych i dalszą współpracę z samorządem. Klaster to także platforma komunikacji służąca wymianie informacji oraz integracji działań, wspierania innowacyjności, realizacji projektów naukowo-badawczych, a także pozyskiwaniu środków na rozwój (projekty, wdrożenia), doradztwo, programy szkoleniowe, wymiana wiedzy i doświadczeń. Udział w klastrze jednostek naukowo-badawczych oraz praktyków biznesu pozwala na współpracę w zakresie programów kształcenia przyszłych kadr zasilających sektor TSL. Jako Związek Pracodawców klaster stanowi największe w regionie łódzkim zrzeszenie pracodawców branży i jest lokalnym partnerem dla władz samorządu województwa łódzkiego w działaniach rozwojowych i promocyjnych.

Do klastra mogą przystąpić pracodawcy, związani z szeroko pojętą logistyką. Przyjęcie w poczet członków zatwierdza uchwałą Rada Związku.