Klaster LODZistics partnerem branżowym w projekcie BCU

W Grodzisku Mazowieckim powstanie Branżowe Centrum Umiejętności – nowa placówka w systemie oświaty, na której utworzenie Starostwo Powiatu Grodziskiego otrzyma 12 mln złotych. Powiat Grodziski – jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim) otrzymał dofinansowanie  do projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”, w ramach Konkursu, pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Nowa placówka ma zapewnić przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki
w ścisłej współpracy z wyłonionymi w drodze konkursu przedsiębiorcami i Uczelnią Wyższą. Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie ze: Związkiem Pracodawców LODZistics – Logistyczną Siecią Biznesową Polski Centralnej, Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp.
z o.o., Welcome Airport Services Sp. z o.o. oraz Politechniką Łódzką.

W Branżowym Centrum Umiejętności młodzież i dorośli będą mogli poszerzać swoje umiejętności zawodowe jak również zdobywać nowe kwalifikacje w celu przekwalifikowania się i zdobycia nowej pracy. Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności  w dziedzinie logistyki będzie polegało nie tylko na prowadzeniu działań edukacyjnych i szkoleniowych, ale także na wspieraniu współpracy szkół i uczelni z pracodawcami oraz na innych działaniach innowacyjnych, rozwojowych i doradczych.

Placówka będzie się mieścić przy ulicy Żyrardowskiej 48 – w nowym skrzydle budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, które zostanie wybudowane specjalnie na potrzeby centrum. Planowane otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim to 01.01.2025 r.

W dniu 05.01.2024 r. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Zarządzającego Projektem.

Na zdjęciu od lewej: Justyna Lenart (LODZistics), Małgorzata Michalak (Politechnika Łódzka), Marek Sekieta (LODZistics/Politechnika Łódzka), Katarzyna Gostańska (CPK), Ewa Szadkowska (Powiat Grodziski), Krzysztof Fintzel (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego), Krzysztof Filipiak (Wicestarosta Grodziski), Adam Owczarek (LODZistics), Monika Szczechowicz (Powiat Grodziski), Anna Kowalska (Powiat Grodziski), Monika Papuga (Powiat Grodziski), Sebastian Wilkowiecki (LODZistics), Monika Mizerska – Froń (Powiat Grodziski), Marek Skrzyński (LODZistics), Anna Franke (CPK), Andrzej Chojnacki (Dyrektor ZSTiL w Grodzisku Maz.), Małgorzata Skalska (Welcome Airport Services), Iwona Kulikowska (ZSTiL w Grodz. Maz.).  

Skip to content