Moja wizja logistyki – konkurs dla studentów kierunków związanych z logistyką

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 4 grudnia br. do godziny 20:00 przesłać na adres krótki esej (maksymalnie 5000 ze spacjami) nt.:

„Sztuczna inteligencja/IT – szansa czy zagrożenie dla przyszłości zielonej logistyki i zrównoważonego rozwoju?”

Zgłoszenia:

W konkursie mogą brać udział studenci kierunku Logistyka oraz kierunku Transport, pierwszego i drugiego stopnia. Dopuszcza się udział studentów innych kierunków studiów w przypadku specjalności bezpośrednio związanej z logistyką.

Sposób wyłaniania zwycięzców:

Po weryfikacji warunków formalnych i anonimizacji danych osobowych autorów przesłanych prac, będą one oceniane przez Kapitułę konkursu, a wynik końcowy zostanie ustalony na podstawie końcowej punktacji. Prace będą oceniane w skali od 0 do 10. W przypadku jednakowej liczby uzyskanych punktów przez najlepsze prace, wynik końcowy zostanie ustalony poprzez głosowanie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 grudnia 2023 r. o godzinie 13:00 i podane na stronie internetowej Klastra LODZistics www.lodzistics.pl

Przewidywane NAGRODY:

Przewidujemy trzy równorzędne nagrody: DZIEŃ Z MENEDŻEREM w świecie logistyki Geis PL, DZIEŃ Z MENEDŻEREM w świecie logistyki Rohlig Suus, DZIEŃ Z MENEDŻEREM w świecie logistyki branży hotelarskiej (Hotel Magellan w Bronisławowie lub MOLO-Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Smardzewicach)  –  fundator nagrody Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.

  • Wśród WSZYSTKICH uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody, m.in. dwa bilety do kina, butelka termiczna, gry planszowe, torby-worki Klastra i wiele wiele innych.
  • Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu otrzymają możliwość udziału w szkoleniu Greener Tomorrow through Sustainable Logistics (w języku angielskim) – przewidujemy uruchomienie dwóch grup szkoleniowych w dniu 7.12.2023 r. – godz. 9:00 (I grupa) oraz godz.14:00 (II grupa).

Wymagania formalne zgłaszania prac:

  1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace w postaci pliku MS Word (rozszerzenie .doc lub .docx), czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5. Limit znaków – maksymalnie 5000 ze spacjami.
  2. Prace mogą być nadsyłane w języku polskim lub angielskim.
  3. W zgłoszeniu należy podać następujące dane osoby uczestniczącej w konkursie (imię, nazwisko, nazwa kierunku studiów, tryb, specjalność, rok i studiów, uczelnia, wydział, adres e-mail i numer telefonu kontaktowy), a także potwierdzenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu i preferowany termin.

Zastrzegamy sobie możliwość potwierdzenia statusu studenta osób nagrodzonych.

Skip to content