Za nami pierwszy dzień Europejskiego Forum Gospodarczego

W środę podczas panelu „Trudny rynek pracy w logistyce a pokolenie BB, X, Y i Z  szansa i wyzwanie czy ból głowy. Spojrzenie z różnych perspektyw” w gronie klastrowiczów i zaproszonych gości rozmawialiśmy o tym, kto dziś ma szansę na karierę w logistyce i jak najlepiej przygotować młodych ludzi do pracy w tym sektorze.

Ciekawą dyskusję zapewnili zróżnicowani paneliści, zarówno przedstawiciele biznesu w osobach Pani Danuty Oleśkiewicz (Rohlig Suus Logistics) oraz Pana Łukasza Michałowskiego (Raben Logistics Polska, Wiceprezesa Zarządu Klastra), szkoły średniej którą reprezentowała Pani Wiktoria Kujawa (Technikum Administracyjno-Usługowego w Łodzi) i uczelni wyższej, której przedstawicielem był Pan doc. dr inż. Marek Sekieta (Politechnika Łódzka, Prezes Zarządu Klastra). Gościem panelu był również Pan Wojciech Józefowski, Dyrektor Logistyki w Jeronimo Martins Polska. Dyskusję poprowadził Pan Marek Skrzyński (ASM Research Solution Strategy).

Ożywiona rozmowa na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w logistyce, związana nie tylko z obecnością na nim różnych pokoleń, ale także kultur, narodowości czy wyznań,  potęgowana ponadto trudną sytuacją polityczną i gospodarczą, doprowadziła do wniosku pozyskanie i utrzymanie dobrego pracownika w tej branży jest niezależne do jego wieku czy pochodzenia. Najważniejsza cecha to chęć uczenia się, zaangażowanie w zadania oraz tzw. „otwarta głowa” kandydata do pracy, a wyzwaniem dla pracodawców jest wykorzystanie talentów i potencjałów jakie drzemią w pracownikach, niezależnie od tego jakie reprezentują pokolenie. Różnorodność, oprócz niewątpliwej trudności w zarządzaniu i związanym z tym „bólem głowy”, jest przede wszystkim szansą dla pracodawców na pozyskanie wartościowych pracowników, którzy przyczynią się do rozwoju ich organizacji.

Skip to content