„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” organizuje cykl 9 regionalnych konferencji pod hasłem „Branża – wczoraj, dziś i jutro”, których celem jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Konferencje są platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także stają się okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży.

13 czerwca 2024 r. odbyła się druga konferencja z tego cyklu dotycząca właśnie logistyki. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Związek Pracodawców „LODZistics”. W agencie znalazła się prelekcja „LODZistics Trends Radar – Badania trendów w branży logistycznej klastra LODZistics”, którą wygłosili Prezes Zarządu doc. dr inż. Marek Sekieta razem z Markiem Skrzyńskim z ASM Research Solutions Strategy.

„Wymiana danych w łańcuchu dostaw: nowoczesne standardy i wykorzystanie technologii” to tytuł wystąpienia Konrada Dąbrowskiego, reprezentującego Członka LODZistics, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Konrad Dąbrowski jest także Ekspertem w Polskim Instytucie Transportu Drogowego.

O ważności zielonej logistyki przekonywał Artur Owczarek, Właściciel r2eko w wystąpieniu „Zrównoważona logistyka: ESG i ślad węglowy. Ryzyka i szanse”

Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny „Współpraca edukacji i biznesu – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”, z udziałem m.in. Dyrektora BCU w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim Andrzej Chojnacki oraz Martyna Kruszyńska-Ostrowska, Ekspert ds. współpracy ze środowiskami
branżowymi reprezentująca Instytut Badań Edukacyjnych, a także Kamil Zjawiony z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Skip to content