Menedżer Logistyki Regionu Łódzkiego – konkurs we współpracy z Polska Press

W ramach wyboru Menedżera Roku Regionu Łódzkiego Klaster LODZistics przyzna własną nagrodę dla MENEDŻERA LOGISTYKI REGIONU ŁÓDZKIEGO!

KOGO SZUKAMY?

Kandydat na Menedżera Logistyki Regionu Łódzkiego 2023 powinien znacząco przyczyniać się do poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw lub jego części poprzez konkretne osiągnięcia, które zwiększają efektywność, minimalizują koszty i poprawiają jakość działań logistycznych przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby dbał o środowisko naturalne, aktywnie wdrażając proekologiczne rozwiązania i promując zrównoważony rozwój. Kandydat powinien przyczyniać się do wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych oraz nowoczesnych technologii pozwalających na automatyzację procesów.

Jak każdy menadżer powinien dbać o rozwój całej firmy, wspierając jej cele biznesowe i przyczyniać się do jej wzrostu oraz konkurencyjności na rynku. Swoje osiągnięcia uzyskuje dzięki zespołowi, o który dba, zapewniając mu odpowiednie szkolenia i motywację.

Menedżer logistyki poprzez swoje działania i podejmowane decyzje powinien zapewniać wysoką jakość obsługi logistycznej i elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów. Musi posiadać cechy skutecznego współczesnego menedżera, takie jak umiejętności analityczne, komunikacyjne, organizacyjne, innowacyjność, odporność na stres oraz zdolność do szybkiego podejmowania decyzji.

WARUNKI FORMALNE

– zatrudnienie w firmie regionu łódzkiego,

– minimum 3 lata doświadczenia menedżerskiego w obszarze ściśle związanym z logistyką w przedsiębiorstwie, w którym obecnie kandydat pracuje

Wyboru kandydata dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli klastra LODZistics oraz Dziennika Łódzkiego, a w jej skład wchodzą przedstawiciele świata biznesu, nauki i mediów:

Kapituła:

  • Marek Sekieta – Przewodniczący Kapituły, Prezes Zarządu LODZistics, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
  • Robert Glinkowski – Polska Press, Prezes Oddziału Łódź
  • Łukasz Michałowski – Wiceprezes Zarządu LODZistics, Raben Logistic Poland
  • Grzegorz Mazurkiewcz – Przewodniczący Rady LODZistics
  • Krzysztof Chaładyn – Członek Zarządu LODZistics, Wiceprezes Otimo
  • Agnieszka Bulska – Dziekan kierunku Transport, AHE
  • Irina Lastovjak – Marketing Expert, HetBot
  • Adam Owczarek – Dyrektor Biura LODZistics, Dział Rozwoju Uczelni, Politechnika Łódzka

Zgłoszenia proszę przesyłać skanem na adres poczty do 12 czerwca br.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod linkiem

Formularz zgłoszeniowy Menedżer Logistyki Regionu Łódzkiego 2023.docx

Rozstrzygnięcie konkursu podczas Gali finałowej, która odbędzie się 20 czerwca 2024 roku w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w  Łodzi.

Pobierz Regulamin konkursu

Skip to content