Grupa InPost w gronie członków Klastra LODZistics

Grupa InPost jest wiodącym europejskim dostawcą przesyłek poza domem, zapewniającym bezpieczne i wygodne dostawy milionom klientów każdego dnia w ponad 15 krajach, w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji. Działa pod 2 markami InPost i Mondial Relay. Dostarcza efektywne kosztowo i bardziej ekologiczne rozwiązania dla sprzedawców, które zapewniają klientom większą wygodę. Sercem działalności Grupy są Paczkomaty®, które od lat projektuje i produkuje we własnym zakresie.

W grupie InPost tworzenie i dzielenie się wartością z interesariuszami to coś więcej niż tylko zyski finansowe. Dzięki modelowi dostaw do Paczkomatów, rozwój Firmy przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego w porównaniu z tradycyjnymi dostawami kurierskimi nawet o 75%, realizując w ten sposób także aspirujący program ESG, aby zwiększyć wpływ na bardziej zrównoważony świat.

W tym roku Grupa InPost dotarczy ponad 600 mln paczek, wykorzystując ponad 25 tys. skrytek pocztowych; sieć i wolumeny paczek stale rosną na każdym obsługiwanym rynku.

InPost jest pracodawcą oferującym równe szanse, dbając o różnorodność i integrację w miejscu pracy oraz inwestując w ciągłe doskonalenie firmy i rozwój pracowników. 

Skip to content