Mobilność i Logistyka Przyszłości – warsztaty Tematycznej Grupy Roboczej

27 października br. w gościnnych przestrzeniach Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego członkowie Klastra LODZistics wzięli udział w warsztatach w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Celem warsztatów, których koordynatorem merytorycznym było Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, była identyfikacja obszarów gospodarczych, które będą traktowane priorytetowo w zakresie finansowania projektów z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Klaster jako przedstawiciel branży skupiający różne podmioty, w tym przedsiębiorców, naukowców oraz instytucje otoczenia biznesu, jest doskonałym wyrazicielem oczekiwać całego sektora TSL.

Uczestnicy spotkania, podzieleni na cztery grupy robocze, pracując metodą procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikowali nowe nisze i trendy rynkowe w ramach planowanej inteligentnej specjalizacji Mobilność i Logistyka Przyszłości.

Skip to content