HetBot nowym członkiem Klastra

Firma HetBot to spółka technologiczna z Łodzi, która specjalizuje się w tworzeniu autonomicznych robotów do transportu wewnątrzzakładowego i zaawansowanych systemów zasilania dla flot robotów AMR. Firma powstała w 2020 roku jako spinoff Politechniki Łódzkiej z inicjatywy zespołu doktorantów i pracowników, którzy mają prawie 10-letnie doświadczenie w branży robotów mobilnych. Zespół wypracował własną, unikatową i nowatorską wizję i styl projektowania systemów robotycznych opartych na modułowej budowie i inteligentnym zarządzaniu zasobami energetycznymi. Zespół otrzymał trzy granty badawczo-rozwojowe od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kilka mniejszych grantów o łącznej wartości 1,4 mln EUR, które pomogły opracować koncepcję modułowych robotów mobilnych opartych na oprogramowaniu ROS.

Firma HetBot oferuje gamę robotów AMR, które zostały zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z dowolną aplikacją. Modułowa budowa pozwala przede wszystkim na szybkie i łatwe dopasowanie robota do wymagań klienta i środowiska pracy, oraz możliwość późniejszego rozbudowywania systemu robotycznego. Roboty HetBot mogą być wyposażone w różne zabudowy, takie jak regały, przenośniki, manipulatory. System zarządzania energią pozwala na zwiększenie wydajności robotów nawet do 98%, dzięki czemu można niemal całkowicie wyeliminować przestoje robotów na ładowanie, co może przynieść znaczące korzyści w dużych aplikacjach.

Firma HetBot ma za sobą pierwsze wdrożenia, jest zapraszana na liczne Konferencje, takie jak Konferencja Logistics Manager Masterclass, Rethink Digital Summit, „Innowacje w Logistyce i Produkcji”, 21-24 czerwca 2022 firma wystawiała się w Monachium na jednych z największych targów automatyki przemysłowej i robotyki w Europie: Automatica 2022, a niedawno na ITM INDUSTRY EUROPE w Poznaniu, gdzie prezentowała swoją technologię w dedykowanej strefie robotycznej zorganizowanej przez platformę DBR77, której również jest Partnerem. 

http://hetbot.com

Skip to content