Lodzistics na EFG 2023

Przedstawiciele Klastra podczas EFG – Łódzkie 2023 rozmawiali o różnych wymiarach optymalizacji w logistyce i nie tylko

Dyskusję rozpoczął Pan Piotr Pustelnik, który wprowadził słuchaczy w podstawowe zagadnienia związane z optymalizacją logistyki w wyprawach wysokogórskich. Okazało się że logistyka jest wszędzie, a skrajnie trudne warunki podczas takich wypraw są prawdziwym testem dla optymalizacji i planowania.

Przewrotny tytuł panelu Czy optymalizacja = zwolnienia? Różne wymiary optymalizacji w logistyce i nie tylko, który odbył się we wtorek podczas tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego był próbą odpowiedzi na pytanie o różne wymiary optymalizacji i jej znaczenie. Optymalizować można przecież wszystko w ujęciu optymalizacji jako działań mających na celu wzrost wydajności i efektywności, nie tylko w logistyce. Rozwiano m.in. wątpliwości dotyczące automatyzacji, która w świadomości ludzkiej nierozerwalnie związana jest z redukcją etatów. Paneliści zgodzili się, że chociaż automatyzacja zmienia schematy zatrudnienia ale nie jest tożsama z redukcją etatów – zastępuje prace monotonne dla człowieka, który nadal jest niezbędny w całym procesie pracy i obsługi coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań.

Skip to content