Nie taki straszny piątek 13-stego z Państwową Inspekcją Pracy

W ubiegły piątek zwyczajowe spotkanie członków Klastra miało nietypowy charakter. Po raz kolejny spotkaliśmy się w nowej siedzibie Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ – Strefy Biznesu, goszcząc również przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w osobach Pana Marcina Grzelaka, Okręgowego Inspektora Pracy oraz Nadinspektora Pracy Pana Dariusza Bończaka. Prezentacja „Bezpieczeństwo pracy w centrach logistycznych – wybrane zagadania dotyczące bhp” była przyczynkiem do szerokiej dyskusji, także w kuluarach. Sektor logistyczny chce być jeszcze bardziej przygotowany na niebezpieczeństwa związane z pracą w magazynach, aby uniknąć wszelkich potencjalnych zagrożeń, nie tylko w przysłowiowy piątek 13-stego.

Spotkanie członków w drugiej jego części poświęcono także na dyskusję dotyczącą aktualizacji strategii Klastra na najbliższy okres.

Skip to content