Rozstrzygnięcie konkursu Moja wizja logistyki

„Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym” 
Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Podaj swoją interpretację cytatu. 

Do konkursu napłynęły prace z trzech łódzkich uczelni wyższych kształcących na kierunku logistyka. Komisja konkursowa wnikliwie oceniła wszystkie zgłoszenia. Doceniono kreatywne podejście do tematu oraz poprawność merytoryczną poruszanych zagadnień. 

Laureaci dwóch równorzędnych nagród to: 

Pani Anna Sobczak, studentka III roku logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 

Pan Łukasz Czajkowski, student III roku logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

Pierwszy z laureatów już jutro będzie miał doskonałą okazję do rozmowy z menedżerem logistyki w sportowej atmosferze meczu. 

Serdecznie gratulujemy! 

Skip to content