Walne Zgromadzenie

We wtorek 28 czerwca Walne Zgromadzenie wybrało nowych członków Rady LODZistics. Po ukonstytuowaniu się nowa Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, a następnie członków i Prezesa Zarządu.

Serdecznie gratulujemy nowym władzom i życzymy wielu sukcesów w staraniach o rozwój Klastra LODZistics i sektora TSL.

Członkowie Rady:


Członkowie Zarządu:

Skip to content