Solidarni z Ukrainą

flaga ukrainy

Ostatnie dni i tygodnie udowodniły, że jako społeczeństwo obywatelskie jesteśmy gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji, a wsparcie okazane uchodźcom przez tysiące indywidualnych osób i przedsiębiorstw jest nie do przecenienia.

Pamiętamy jednak, że pomoc ta musi być długofalowa. Jako Klaster wspieramy działania Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA, będącej członkiem Klastra LODZistics. Centrum, wcześniej także działające na rzecz integracji społecznej cudzoziemców, ma teraz z oczywistych względów poszerzony zakres działania, a przez to ogrom pracy i potrzeb.

logo centrum integracji i wsparcia cudzoziemców w kutnie

Zakres działalności Centrum Wsparcia i Integracji Cudzoziemców w Kutnie:

 1. Punkt informacyjny dla cudzoziemców, jako działanie, które obejmuje kompleksowe wsparcie cudzoziemców w pierwszym kontakcie, asystowanie rodzinom cudzoziemskim w sytuacjach dla nich trudnych, kryzysowych, niezrozumiałych, to towarzyszenie, wspieranie i motywowanie do podejmowania samodzielnych działań na rzecz ułożenia życia w nowym środowisku w szczególności w kontekście rynku pracy.
  − Ochrona prawna,
  − Legalizacja dokumentów (droga do obywatelstwa),
  − Wsparcie przedsiębiorczości wśród cudzoziemców (asysta w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm),
  − Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę oraz wsparcie pracodawców w zatrudnianiu i outsourcingu pracowników.
 2. Punkt poradnictwa zawodowego, rozwoju kompetencji zawodowych:
  − Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/coachem kariery z zakresu rynku pracy,
  − Warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz rozwijania kompetencji i zasobów,
  − Spotkania otwarte z ekspertami rynku pracy,
  − Staże/praktyki dla cudzoziemców – zdobywanie nowych kompetencji i nauka języka polskiego w praktyce,
  − Kursy/szkolenia zawodowe dla cudzoziemców,
  − Wsparcie przedsiębiorczości wśród cudzoziemców (asysta w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm).
 3. Nauki języka polskiego, czyli grupowe zajęcia nauki języka polskiego dla dorosłych i dzieci
 4. Edukacja obywatelska i wprowadzenie cudzoziemców w kulturę polską na wczesnych etapach integracji cudzoziemców, ukierunkowane na podniesienie kompetencji społecznych pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz uniezależnienie się od instytucji pomocowych w formie warsztatów/ spotkań grupowych.
 5. Warsztaty grupowe dostarczające wiedzy z zakresu prawa i norm obowiązujących w Polsce, dostarczające wiedzy w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania urzędów, instytucji, norm prawa polskiego oraz prawa dotyczącego rynku pracy w Polsce, umowy, prawa i obowiązki pracownicze etc.
 6. Rozwój wolontariatu i budowanie pozytywnego wizerunku cudzoziemców w Polsce
 7. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i firmami w celu zapewnienia najlepszego środowiska do pobytu i pracy dla cudzoziemców.
Skip to content