Za nami warsztaty „Perspektywy rozwoju transportu lotniczego i logistyki w aglomeracji łódzkiej”

prelegenci podczas warsztatu

Grono ekspertów i panelistów rozmawiało w ubiegłym tygodniu w Zatoce Sportu PŁ o perspektywach zmian globalnego i lokalnego rynku lotniczego, a także o tym jak będzie przebiegała ewolucja systemów dystrybucji na terenach zurbanizowanych. Eksperci zastanawiali się również nad rolą technologii 5G w transporcie i znaczeniem elektromobilności w obsłudze dostaw „ostatniej mili”, zwłaszcza w  aglomeracji łódzkiej, która była odniesieniem dla całej dyskusji.  

Warsztat odbył się w formule hybrydowej pod auspicjami Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego, patronat nad wydarzeniem objął koordynowany przez Politechnikę Łódzką Klaster LODZistics oraz Open Eyes Economy Summit. 

Cztery panele merytoryczne wprowadziły publiczność zgromadzoną w sali oraz online w ogólny zakres dyskusji. O globalnym i lokalnym rynku lotniczym mogliśmy usłyszeć od dra Dominika Bonieckiego oraz dra Pawła Zagrajka, którzy nie tylko nakreślili obecną sytuację branży i łódzkiego lotniska, ale także przedstawili czynniki rozwoju transportu lotniczego w najbliższej przyszłości. Tematykę technologii 5G wykorzystywaną w transporcie przedstawił natomiast prof. Sławomir Wiak, Dyrektor Centrum Kompetencji 5G Politechniki Łódzkiej. Technologia 5G, obok elektromobilności o której traktował kolejny panel współprowadzony przez prof. Łukasza Szymańskiego, Prodziekana ds. rozwoju Wydziału EEIiA, to zdaniem wielu ekspertów przyszłość transportu, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Problemy i możliwości transportu ostatniej mili zobrazował prof. Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytutu Infrastruktury Szkoły Głównej Handlowej, który od wielu lat przygląda się transformacjom systemu transportowego w świecie. Część merytoryczną zakończył prof. Kamil Liberadzki, który podniósł temat związany z rolą rynków finansowych w rozwiązywaniu problemów środowiskowych związanych z sektorem TSL m.in. przy wykorzystaniu zielonych instrumentów finansowych.

Część merytoryczna była wprowadzeniem do dyskusji, którą poprowadziła Prezes Klastra „LODZistics”, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. W panelu dyskusyjnym przedstawiciele środowiska akademickiego w osobie prof. Wojciecha Paprockiego z SGH mogli porozmawiać z władzami samorządowymi, z ramienia których na warsztatach gościliśmy Mateusza Sowę, Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Doskonałym uzupełnieniem w relacji uczelnia-urząd był przedstawiciel biznesu oraz jednocześnie członek LODZistics – Andrzej Siess, Doradca Zarządu Raben Group, czołowego międzynarodowego przewoźnika logistycznego. W debacie nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawiciela Portu Lotniczego Łódź, którego to perspektywy rozwoju były omawiane, reprezentowanego przez Artura Fraja, Dyrektora Handlowego i Prokurenta.

Zebrani goście, prelegenci i paneliści dyskutowali w trakcie panelu, ale także w kuluarach, na temat przyszłości transportu lotniczego w naszym regionie. Cieszymy się że nasza uczelnia mogła gościć tak szacowne grono i być jednocześnie miejscem wymiany myśli i poglądów i platformą dyskusji nad tematami ważnymi z punktu widzenia gospodarki i mieszkańców naszego regionu – powiedział Adam Owczarek, Kierownik Działu Rozwoju Politechniki Łódzkiej, współorganizator wydarzenia. 

Skip to content